Sensacja światowa

Obecna plebania została wybudowana w 1903 roku za proboszcza ks. Tomasza Kamradka. Jego odnowiony grób znajduje się na naszym kyrchowie. Poprzednia stara plebania znajdowała się przed nowo wybudowaną, czyli w miejscu ogrodu między obecną plebanią a drogą. Był to pięcioizbowy parterowy budynek kryty dachówką. Po wprowadzeniu się księży do nowej plebani, starą zaczęto wyburzać. Niestety podczas tych prac jeden z robotników został przygnieciony murem i zmarł. Zdarzenie to opisano przynajmniej w trzech gazetach, w tym w jednej w Chicago w USA.

Nowiny Raciborskie. 14 czerwca 1904 Nr 69. Przy rozbieraniu starego probostwa w ubiegły czwartek przed południem zawalił się mur, a gruzy zasypały robotnika Krybusa z Polskiego Krawarza, ojca licznej rodziny. Nieszczęśliwego wydobyto po godzinie pracy, lecz wkrótce potem wyzionął ducha.

Katolickie Nowiny. Velke Petrovice. 18 czerwca 1904. W tych dniach nowa fara została zamieszkana, a stara została zburzona. Przy tych robotach stało się pożałowania godne nieszczęście. Jeden robotnik przez własną nieopatrzność starym murem został przywalony na śmierć.

Ameryka Echo. Chicago. 9 lipiec 1904. W rubryce - Z zaboru niemieckiego: „ Zasypany na śmierć przez gruzy. Wielkie Pietrowice, w raciborskiem - Przy rozbieraniu starego probostwa upadająca ściana przygniotła tak nieszczęśliwie murarza Krybusa z Polskich Krawarzy, że poniósł śmierć na miejscu”.      

[ Notatkę w amerykańskiej gazecie polonijnej, pisanej po polsku znalazł były pietrowiczanin Łukasz Kubiczek z Schöffengrund (Hesja). Redakcja tej polonijnej gazety dała wiosce Krowiarki w nazwie liczbę mnogą- Polskie Krawarze, a nie poprawną Polski Krawarz. Mylnie też umieściła Krowiarki w zaborze niemieckim. Śląsk miał państwowość: morawską (IX wiek), czeską ( X wiek), polską (od końca X w.), samodzielna dzielnica Śląsk (1138-1335), czeską (od 1335), austriacką (od 1526), pruską (od 1742), niemiecką (od 1871), polską (od 1922/1945). Zabory nie obejmowały terytorium Śląska.

Natomiast w 2021 roku Robert Scherner z Makowa w metrykach parafii Krowiarki znalazł notatkę: Robert Krybus urodzony w 1855 w Polnisch Krawarn, zmarł 9 czerwca 1904 w Gross Peterwitz, pogrzebany został 12 czerwca 1904 w Polnisch Krawarn. Miał 49 lat. Z zawodu był murarzem. Przyczyna śmierci: zginął przywalony murem podczas rozbiórki ściany starej plebani w Gross Peterwitz. Dodatkowe zapiski: dziedziczy żona Marianna Dziezok urodzona w 1858 i siódemka dzieci.

Bruno Stojer