III Zakon św. Franciszka

Marta Pohl (1878-1955), zd. Latta, oma Weroniki Fojcik, była tercjanką, czyli członkiem III Zakonu św. Franciszka. Zgodnie z tradycją została pochowana w habicie franciszkańskim. Teresa Herud (1882-1956), zd. Gotzmann, też została pochowana jak zakonnica. Gdy Teresa umierała, kazała zawołać wszystkie dzieci i wnuki i wszystkim dała krzyżyki na czoło jako błogosławieństwo. Również Klara Popel (1882-1970) o przydomku Budova została pochowana w habicie. Był to chyba ostatni taki pochówek członków tego zakonu pośród świeckich parafian w Pietrowicach Wielkich. Dziś zakon ten w naszej parafii nie istnieje. Nadal istnieje on jednak w innych parafiach diecezji opolskiej i w kościele rzymskim. W naszej parafii III Zakon istniał na pewno już na początku XX w. „Katolickie Nowiny…” z 8 marca 1902 r. informowały: „Z Pietrowic Wielkich. Nasz kościół otrzymał piękny dar. Związek św. Teresy darował mu biały ornat w cenie 200 marek, zaś członkowie trzeciego zakonu ofiarowali zielony ornat w tej samej cenie. Mamy nadzieję, że wspomniane związki w trosce o kościół znajdą hojnych naśladowców”. 1 grudnia 1906 r. „Katolickie Nowiny pro lid morawský w Pruskėm Slezsku” napisały: „W Wielkich Pietrowicach, od piątku odbywały się rekolekcje dla Trzeciego Zakonu św. Franciszka, które prowadził ojciec franciszkanin Korneliusz z Góry św. Anny. Rekolekcje odprawiano przy wielkiej frekwencji i pobożnie, u komunii św. było 340 osób. W niedzielę po sumie było Te Deum, do Trzeciego Zakonu przyjęto 12 nowych osób a 10 złożyło profesję [śluby zakonne]”.W połowie lat 60-tych XX w. ówczesny ks. proboszcz Ludwik Dziech ogłosił, chyba jak dotąd ostatni, nabór nowych członków do III Zakonu. W latach 70-tych parafianie, a wśród nich i członkowie III Zakonu gremialnie wyjeżdżali do Niemiec. Pozostali w latach późniejszych udali się na puć pod Maków. Na targu staroci w Pietrowicach udało mi się ostatnio nabyć „Brewiarzyk Tercyarski czyli sposób życia i modlenia się dla Tercyarzy”. Tercjarze to członkowie III Zakonu. Został on wydany na St. Annaberg O. S. w 1914 roku w języku polskim. Może u kogoś jest jeszcze taki brewiarzyk w języku niemieckim lub morawskim? Tercjarze św. Franciszka z Asyżu obchodzą w tym roku 800-lecie swojego istnienia. W 1201 r. założono I Zakon franciszkański - męski, zaś w 1211 r. II Zakon franciszkański - żeński. W 1221 r. św. Franciszek z Asyżu idąc naprzeciw potrzebom ludzi świeckich założył III Zakon, czyli Franciszkański Zakon Świeckich. Pierwsze wspólnoty III Zakonu szybko pojawiły się na Śląsku, wkrótce po przybyciu franciszkańskich zakonników do Wrocławia (1236) czy do Krakowa (1237). Przed II wojną światową III Zakon przeżywał rozkwit. Kiedyś na Annabergu dla tercjarzy głoszono po 60 rekolekcji rocznie. Jakie są zadania uczestnika tej świeckiej wspólnoty franciszkańskiej? Żyć zgodnie z ewangelią, wiernie wypełniać obowiązki swego stanu, zachowywać umiarkowanie, skromność i pokorę, zawczasu sporządzić testament (by po smyrci ne było komedyji we familii), odwiedzać chorych i starszych. Brać udział w codziennej mszy św. jeśli jest taka możliwość, odmówić w ciągu dnia pewne modlitwy, a wieczorem zrobić rachunek sumienia, zachowywać post w piątki i ewentualnie w środy, regularnie się spowiadać i uczestniczyć w spotkaniach tercjarzy.                                        

Bruno Stojer