Rodzina Fitzek

Wenzel Fitzek (1828-1900) był jednym z założycieli cechu krawców w Pietrowicach Wielkich. Pełnił też funkcję kościelnego przy kościółku św. Krzyża. Jego brat  Mathias Fitzek (1817-1854) również był krawcem. Jego syn Valenty (1850-1902) nie trzymał się tradycji rodzinnej i został stolarzem. Miał warsztat na rogu ul. Bończyka i ul. Świętokrzyskiej. Zaś  Ernst Fitzek urodzony w 1893 roku, syn stolarza Valentego i Marty Klösel (1858-1917) pochodzącej z Gródczanek, powrócił do zawodu krawca. Ożenił się w 1920 roku z Anną Musiol z ul. Fabrycznej. Mieszkali na skrzyżowaniu ul. Bończyka i ul. Świętokrzyskiej. Po wojnie pracował jako krawiec chałupnik w spółdzielni krawieckiej. Carl, najstarszy brat Ernsta, urodzony w 1879 roku wyjechał do Berlina gdzie pracował jako policjant. Jego siostra Katherina urodzona w 1883 roku i brat Rudolf urodzony 1891 roku jeszcze przed I wojną światową wyemigrowali do USA. Rudolf wraz z żoną  prowadzili farmę kur niedaleko San Francisco. Siostra Katherina w 1918 roku wyszła za mąż, zamieszkała w Chicago i miała trójkę dzieci. Druga siostra Augusta urodzona w 1901 roku  wyjechała do Wrocławia, gdzie wyszła za mąż za Franca Simon.  Po śmierci rodziny Fitzek do ich domu rodzinnego wprowadziła się  rodzina Filipczyk (żona Karola Filipczyk była siostrą żony Ernsta Fitzek). Dziś po tym domu nie ma śladu.

Rodzina Fiegler

Krawiec Nicolaus Fiegler (1883-1967) urodzony i zmarły w Pietrowicach ożenił się w 1916 roku we Wrocławiu z wrocławianką Emmą Baum (1885-1966).  Mieszkali u Ericha Filipczyka na Zawodziu, z którymi byli spokrewnieni. Pani Emma Fiegler (Figlerka) była znana z tego, że potrafiła zacerować każdą dziurę w materiale i to tak, że nie było poznać tego feleru. Cerowała dziurę nitkami, które wcześniej wyciągała z materiału. Jeśli jakiemuś krawcowi zdarzyło się zrobić dziurę w materiale klienta to szli z tym fantem na Zawodzie do Figlerki.

                                                                                                                            Bruno Stojer